christian dating muslim men - Egypty foto sex

Ingen veit førebels når lovforslaget blir vedtatt, eventuelt avslått.

Fleire av FRI sine 3200 medlemmar demonstrerte utanfor den egyptiske ambassaden i Oslo rett etter massearrestasjonen.

Incest, homosexuality, pedophilia and sexual orgies are controversial practices in modern society, some of them being forbidden by law – for example, incest and pedophilia.

Egypty foto sex-7

I tillegg foreslår regjeringa fengselsstraff til personar som leigar ut bustad til nokon som har sex med same kjønn.

— Dette er forferdeleg, det kan ikkje seiast på nokon annan måte.

— Det å kunne samle seg og ytre seg er ein menneskerett.

Alle seksuelle minoritetar og dei som støttar saka bli straffa like hardt, og det blir ikkje høve for sosiale forsamlingar.

I Egypt blir LHBT-personar sett på som ein tssel mot nasjonens tryggleik.

Går lovforslaget gjennom, risikerer alle seksuelle minoritetar, dei som støttar LHBT-saka, eller berre er mistenkt for å gjere det, mellom eitt og tre år fengsel.

— For dei som må flykte er det viktig å kunne kome til eit trygt land.

Mange som kjem til Noreg blir ikkje trudd og får ikkje asyl når dei treng det. Folk skal ha rett til å leve som homofile i sine eigne land.

— Folk er i sorg, dei er redde for liva sine og for landet sitt.

Det er vanskeleg å setje ord på korleis dette er for dei. Både i Egypt og i ei rekkje andre land går det føre seg ei målretta forfølging på oss, seier Endestad.

FRI har kontakt med menneskerettsaktivistar over heile verda.

Tags: , ,