Ang pagdating ng amerikano I am searching free erotic cam

Nagtatag ng secular public system of education ang mga Kano.

Pero ang ginamit sa mga paaralan na ito ay Ingles bilang medium of instruction.

Bago pa man napasailalim ang Pilipinas sa Imperyal Espanya meron nang natatanging mga kultura at mga wika ang bansa. Pero madalas ang interaksyon ng mga tao di lang sa kapwa Filipino kundi pati sa mga banyaga.

Ayon sa Sedition Law ng 1902, sino man ang magsabi o magsulat ng mga bagay laban sa US at Insular Government ay pwedeng ikulong sa mahabang panahon at pagbabayarin ng malaking multa.

Marami ang nakulong na mga manunulat sa dyaryo, mandudula, atbp. Dahil nga Ingles ang medium og instruction, kailangan ng mga Ingles din na mga kasangkapan.

Tinatag noong 1935 ang Commonwealth of the Philippines na si Manuel L. Ang Pilipinas ay magkakaruon ng transition period ng sampung taon bago ganap na maging malayang bansa.

Ayon sa mga delegado ng 1935 Constitutional Convention kailangan ng wikang pambansa na sariling atin.

Meron ding mga epiko, alamat, kaalamang bayan, paniniwalang espiritwal. Noong nasakop na ang mga ninuno natin, malaki ang kampanya na ginawa ng mga Kastila para burahin ang sinangunang kultura.

Pinagsusunog nila ang karamihan sa mga ‘documents’ sa Alibata. Isa sa mga polisiya ng mga Kastila para mapanatiling watak-watak ang mga Filipino ay ang hindi pagturo ng wikang Espanyol.Malaki ang papel na ginapanan ng wika, particular ang Tagalog, sa rebolusyon.Merong revolutionary organ ang Katipunan, ang Kalayaan.Pero siempre meron ding natuto ng Espanyol sa pagitan ng pag-aaral.Ang sistema ng edukasyon noon ay kontrolado ng mga prayle at eksklusibo lang sa mga mayayaman.Binenta pala ng mga Kastila ang Pilipinas sa US sa pagitan ng Treaty of Paris. Natalo ang mga Filipino dahil mas armado at may angkop na pagsasanay ang pwersa ng Kano.

Tags: , ,